SEMPRE FILA - AMBER

SEMPRE FILA

Jolanta Mackiewicz

☎ +48 501 89 16 63

 

MANIFEST - Antonio Carlos Linhares Borges, hodowla Caramona

Ochrona rasy Fila Brasileiro - kwestia zasad.

 

 Niniejszy manifest jest skierowany do wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób mogą być odpowiedzialni za hodowlę FB oraz za zachowanie (utrzymanie) tej rasy, zarówno na terenie Brazylii, jak i poza jej granicami, oraz do pasjonatów i miłośników. Napisałem nie tylko dlatego, ze jestem po prostu hodowcą, ale przede wszystkim dlatego, iż jestem Brazylijczykiem, patriotą. To uczucie popycha mnie, abym zajął się ochroną naszego dziedzictwa genetycznego, zdolnego - dzięki swym wspaniałym cechom, zachwycić wielu ludzi na całym świecie.
Od przeszło 30 lat studiuję i staram się zrozumieć tajemnicę pochodzenia tego psa, kształtowania rasy w jego ojczyźnie oraz charakteru, który można uważać za wyjątkowy w świecie kynologicznym.
Moja fascynacja zachowaniem rasy i zdobywaniem wiedzy na jej temat rozbudziła się wraz z nadejściem CAFIB'u, na czele z Santos Cruzem, z którym uczyliśmy się podstaw, aby promować ochronę rasy.

Z pomocą przyjaciół, także naukowców, wiele razy również zwykłych miłośników, właścicieli fazend, hodujących FB w rodzinach od długiego czasu, przejechałem tysiące kilometrów dróg w głębi kraju i fotografowałem, filmowałem oraz oglądałem na żywo wiele wspaniałych psów podczas pracy w ich naturalnym środowisku.
Czytałem książki, jeździłem do profesorów genetyki i kynologów, studiowałem historię, geografię, zwyczaje Minas Gerais. Rozmawiałem i pytałem. Dowiedziałem się kilku rzeczy, pozostało jeszcze dużo zagadek do rozwikłania, również takie, które pozostaną na zawsze tajemnicą.
W żadnym momencie przenigdy, nie zgodziłem się z tendencją do rujnowania tego dziedzictwa, usiłując, jako myśl przewodnią mojej książki "Cao FB - Preservacao do Original" pozostawić nowym hodowcom pewne wskazówki, co należy chronić, a czego nie należy dopuszczać w ich hodowlach.
W chwili ukończenia książki, miałem oświadczenie byłego przewodniczącego CBKC - Eugenio Henrique de Lucena, który przyznał, że wprowadzenie do rasy Fila krwi innych ras (mesticagem) było niezaprzeczalnym faktem:
" …Wtedy bez wahania wprowadzano krew innych ras, np. doga niemieckiego, aby otrzymać większe psy, lub mastifa angielskiego, mastino neapolitano lub bernardynów dla zwiększenia masy. Ten niemożliwy do nazwania proceder jest odpowiedzialny za utratę jednolitości, aktualnie obserwowanej w rasie, co jest obiektem krytyki zagranicznych sędziów, którzy nas odwiedzają" (str. 7 Cao Fila Brasileiro - Preservacao do Original). Niniejszą deklarację możemy uznać za oficjalne oświadczenie CBKC.

Ze względów osobistych, po wydaniu mojej książki, oddaliłem się od środowiska kynologicznego, czasami tylko wygłaszając swoją opinię na temat psów nietypowych, noszących wyraźne znamię zbrodniczego mieszania ras, wygrywających wystawy.
Ostatnio częściej zajmowałem się tym problemem, szukając drogi poprawy FB, poprzez eliminację drobnych wad odziedziczonych po przodkach i selekcję cech pożądanych. Praca ta powiodła mnie do spotkania i współpracy z godnymi szacunku przyjaciółmi, dla których jestem pełen podziwu i sympatii, ze względu na ich poświęcenie dla rasy oraz sukcesy w hodowli w Klubie UNIFILA.
Pomimo to, ostatnimi czasy zostałem zaalarmowany przez inne osoby walczące z mieszańcami (mesticos). Sądziłem, że wyolbrzymiają problem lub nie mają aktualnych danych. Kiedy otrzymałem zdjęcia współczesnych psów, byłem przerażony i nie mogłem wprost uwierzyć, ze CBKC dopuszcza i promuje psy do tego stopnia odległe od wzorca rasy.
Wiemy, ze ludzka ręka może zmienić rasy zwierząt i kształtować je dla własnej przyjemności. Nie możemy jednak zaakceptować niszczenia dziedzictwa historycznego, którego zachowania domaga się etyka.
Żaden klub nie może premiować hodowców postępujących niezgodnie z tą etyką. Jesteśmy odpowiedzialni za zachowanie owego dziedzictwa, w imię szacunku dla narodu, który je stworzył.

Fila Brasileiro, tak samo jak inne naturalne rasy narodowe, nie należy do żadnego organu hodowli, ale tylko i jedynie do swojego kraju, jego historii i legendy, jego przetrwania, obok ludzi, którzy stworzyli to państwo.
I te wymienione oficjalnie organizacje kynologiczne, reprezentowane przez CBKC są zobowiązane szanować rasę. Prawdziwie zobowiązane jest Ministerstwo Rolnictwa, zgodnie z przykładem innych krajów, powinno przyjąć na siebie odpowiedzialność za zachowanie tego dziedzictwa pochodzącego z dawnych fazend. Obyśmy nie musieli opłakiwać skutków lekceważenia miejsca, jakie w naszej kulturze zajmuje Fila Brasileiro.

Nie działając, uciekając przed tą odpowiedzialnością ww. organizacje nie pozostawiają nam innego wyjścia - nam, hodowcom i miłośnikom - poza wyrażeniem naszego niezadowolenia z sytuacji, zaistniałej w środowisku kynologicznym. I pewne jest, ze nie możemy zadowolić się jedynie okazaniem niezadowolenia. Dwuznaczna sytuacja nie wyjaśni się jedynie dzięki nagłośnieniu.
Musimy energicznie zareagować przeciwko niszczeniu dziedzictwa, nie dopuścić, aby groteskowe odchylenia od oryginalnego wzorca zostały uznane za prawidłowe. Jeśli wszyscy nie podniesiemy kwestii ochrony, będziemy mieli "nowego Fila" - rezultat patetycznych deklaracji i działań ludzi, pozbawionych wiedzy kynologicznej. Psy takie są niedostosowane do pełnionych funkcji, w dodatku często ze zniekształconymi kończynami, bądź topiące się w przerośniętych zwałach skóry(w tekście oryginalnym użyte jest tu słowo - "papadas", oznaczające skórę taką jak u mastino neapolitano, w miejsce łałoka).
Nie wiemy nawet dokąd dojdzie produkcja tych egzotycznych osobników, absurdalnie wręcz różniących się od użytkowego i naturalnego oryginału, pierwotnie ukształtowanego przez środowisko i osadników.

Hodujący zwierzęta egzotyczne, znacznie różniące się od oryginału, dalekie od oficjalnego wzorca, traktują odpowiedzialność hodowców i organizacji kynologicznych wobec kynologii międzynarodowej (FCI) jako nowość. Nie jest to oficjalnie powiedziane, niemniej mamy przykład co zdarzyło się z rasą koni Mangalanga, która ucierpiała w podobny sposób na skutek działań hodowców - eksperymentatorów, mieszających je z rożnym rasami egzotycznymi wytwarzając rasy Mangalarge i Mangalanga Marchador, znacznie różniące się od oryginału.
Również w kynologii istnieje precedens, jakim jest reakcja Japończyków, którzy zażądali aby wyróżnić dwie rasy: Akitę i Akitę Amerykańską, przekształconą bez wiedzy oryginalnych hodowców.

Wielką różnorodność typów FB, którą obserwujemy, można wręcz nazwać swoistą Wieżą Babel. Pozwoliłem sobie tutaj skorzystać z prawa do swobodnego wyrażenia mojego gniewu, gdyż ww. fakty obrażają całą wiedzę, którą zdobyłem poprzez lata nauki i badań terenowych.
Proponuję tutaj, przede wszystkim hodowcom FB, wszystkim organizacjom oraz osobom niezgadzającym się na dalsze różnicowanie, pogłębiające się również aktualnie, w rasie, rezultat mieszania ras (jak zadeklarował ex-przewodnicząćy CBKC E H Pereira de Lucena), aby rozpocząć cykl debat na temat co robić/jak powinniśmy działać w danej sytuacji.
Mamy z pewnością hodowle, które możemy nazwać Original FB, a wszyscy wiemy co to oznacza. Z drugiej strony, "nowa fila" jest w trakcie tworzenia, poprzez poszukiwanie wzorca, a być może również tożsamość, dla grupy hodowców - mniejszości tkwiącej w błędzie.
Mamy dzisiaj silną społeczność hodowców-obrońców, którzy walczą aby Fila pozostała niezmieniona w swoim pierwotnym charakterze, zachowała swoją wyjątkowość oraz wygląd.
Swoboda działania szefów klubów, którzy rozumieją potrzebę zachowanie tego oryginalnego typu,, daje im możliwość zbieranie wszystkich zrzeszonych oraz hodowców i otwarcie szerokiej debaty w temacie poszukiwania rozwiązań tej sytuacji.
To, co proponuję, to więcej niż po prostu reakcja. Proponuję wysłać w drogę dokument, z propozycjami zmian, składający się z części napisanych przez każdą społeczność chroniącą FB, skierowany do najważniejszych organów światowej kynologii.
Ufam, że jakakolwiek propozycja rozwiązania problemu, aby stać się prawomocna, powinna być zaakceptowana przez hodowców, przez znaczącą grupę tych hodowców, którzy wyrażają życzenie większości.
Pozostaję do dyspozycji przy organizacji debat, forów i seminariów w poszukiwaniu treści dokumentu, który mógłby zostać wysłany do organów kompetentnych w celu dochodzenia praw grupy chroniącej FB.
Wysyłam ten manifest (i jednocześnie wezwanie dla hodowców) na wszystkie znane mi adresy, prosząc aby miłośnicy Prawdziwego FB umieścili go na swoich stronach i wysłali swoim znajomym.
Mam nadzieję, ze specjalistyczne kluby połączą się w celu ochrony tej rasy.
Aby uzmysłowić skalę problemu, kiedy mówią o odchodzeniu od oryginalnego Wzorca (Padrao Original), dołączam sekwencję zdjęć, które można porównać z Filami, nadal wiernymi oryginalnemu wzorcowi.
Antonio Carlos Linhares Borges

Tłumaczenie: Małgorzata Adamska, hodowla „Całkiem Inny Piesek”

http://faunarium.pl