SEMPRE FILA - AMBER

SEMPRE FILA

Jolanta Mackiewicz

☎ +48 501 89 16 63

 

Kryteria oceny psa rasy Fila Brasileiro podczas wystaw CAFIB:  temperament, system nerwowy i ojeriza

 

   Z pewnością wiele osób posiadających psa rasy Fila Brasileiro słyszało o teście temperamentu, sławetnej ojerizie, czy też ocenie systemu nerwowego. Słyszało, ale nie do końca zdaje sobie sprawę, dlaczego dokonuje się tego rodzaju oceny.  Za zgodą Klubu Onceiro i Jana KubesyPrezesa Klubu Onceiro i sędziego CAFIB  publikuję przetłumaczone przeze mnie informacje na temat oceny cech, bez których fila nie może być Filą, tą prawdziwą Filą.

   Test temperamentu, systemu nerwowego i ocena ojerizy – to nie jest ocena zachowań wyuczonych, to test wrodzonych instynktów, więc psy absolutnie nie mogą być do tej oceny w żaden sposób przygotowywane, szkolone, czy tez „sprawdzane”.
Z tego samego względu testy opisują i oceniają różne zachowania testowanego psa. Poniższy opis jest tylko i wyłącznie ogólnym komentarzem na temat realizacji testów. Konkretna forma każdego testu jest całkowicie zależna od woli sędziego, który może, a nawet powinien zmieniać sposób badania psa. Również nie ma obowiązku testowania w taki sam sposób każdego psa poddanego ocenie, to sędzia CAFIB decyduje, w jaki sposób będzie oceniany dany pies, jak również sędzia decyduje o wyborze przedmiotów (krzesło, kij, gałąź itp.) do oceny zachowania psa, jak i odległości, z której będzie go sprawdzał.

JEFF Mastifland podczas oceny temperamentu

 

TEMPERAMENT I SYSTEM NERWOWY

   Obcy dla psa człowiek z kijem rozpoczyna agresywny i zaskakujący atak na psa trzymanego przez swojego właściciela. Pies jest trzymany na długiej linie, na której może swobodnie się poruszać. Pies ma zaatakować napastnika natychmiast: bez komendy czy też sugestii ataku ze strony właściciela. Właściciel psa musi pozostać w jednym miejscu i nie wolno mu w jakikolwiek sposób zachęcać psa do ataku. Właściciel psa powinien zajmować się tylko trzymaniem liny. Wszelka inicjatywa ataku powinna „wychodzić” od psa.
Po silnym ugryzieniu pozorant pozwala psu zerwać rękaw ochronny i kontynuuje atak z bezpiecznej odległości. Pies powinien rzucić rękaw ochronny tak szybko, jak to jest możliwe i zaatakować ponownie, w górę i po przekątnej, kierując swój atak ku szyi lub twarzy napastnika.

Otimo – Doskonały - pies atakuje w górę i po przekątnej  już na pierwsze oznaki wrogiego zachowania, na tyle, na ile pozwala mu lina. Podczas oceny lina cały czas jest napięta. Pies jest całkowicie pewny siebie, a jego ugryzienia stanowcze i pewne. Pies w żadnym momencie nie szuka wsparcia swojego właściciela, nie przerywa wysiłków, by dosięgnąć napastnika, bez względu na to, jak długo trwa ocena. Strzał z  pistoletu nie ma negatywnego wpływu na jego zachowanie, a jeśli pies uzna strzelca za wroga, może spróbować zaatakować również jego.

Muito Bom - Bardzo dobry - pies atakuje w górę i po przekątnej  już na pierwsze oznaki wrogiego zachowania, na tyle, na ile pozwala mu lina. Podczas oceny lina cały czas jest napięta. Pies jest całkowicie pewny siebie a ugryzienia natychmiastowe, ale nie tak zdecydowane i twarde, jak w przypadku psa o optymalnym temperamencie. Pies w żadnym momencie nie szuka wsparcia swojego właściciela, nie przerywa wysiłków, by dosięgnąć napastnika, bez względu na to, jak długo trwa ocena. Podczas strzału z pistoletu, pies może wykazywać niewielką reakcję ze względu na zaskoczenie, jednak niemalże natychmiast kontynuuje atak.

Bom - Dobry - pies atakuje w górę i po przekątnej  już na pierwsze oznaki wrogiego zachowania, na tyle, na ile pozwala mu lina. Podczas oceny lina pozostaje napięta przez większość czasu, ale pies nie utrzymuje przez cały czas bezpośredniego ataku na napastnika, zamiast ataku „na wprost”, pies porusza się i próbuje atakować z boku. Ugryzienia są silne, ale można zauważyć, że pies wykazuje mniejsze zainteresowanie i mniejszą chęć do ataku.
Pies również otrzymuje ocenę dobrą, jeśli atakuje niepewnie, jeśli po ugryzieniu wypuszcza rękaw, jakby sam był zaskoczony swoim działaniem.
Jeśli podczas strzału z pistoletu pies wstrzymuje atak, okazuje zaskoczenie, jednak po chwili podejmuje atak na napastnika, pies otrzymuje ocenę dobrą

Regular - dostateczny - pies nie wykazuje oznak strachu, wygląda na spokojnego i pewnego siebie, ale bez skłonności do ataku, lub jeśli udaje zainteresowanie czymś innym.
Pies otrzymuje ocenę dostateczną również wtedy, gdy nie jest pewny siebie, otrzymuje regularne, jeśli nie jest pewny siebie: szczeka, ale nie atakuje napastnika, a kiedy napastnik przysuwa się w stronę właściciela psa, pies odchodzi. 
Ocenę dostateczną uzyskuje również pies, który w momencie strzału z pistoletu zaprzestaje ataku na napastnika.

Desqualificado – zdysklasyfikowany:
- pies nie okazuje strachu i jest przyjazny wobec napastnika,
- pies nie próbuje uciec, ale nie atakuje i wykazuje brak pewności siebie,
- pies nie próbuje uciec, ale okazuje strach i brak pewności siebie,
- pies stara się uciec lub schować za właściciela
Jeżeli podczas oceny właściciel zachęca psa do ataku mówiąc do niego lub dotykając, pies zostanie zdyskwalifikowany. Pies zostanie również zdyskwalifikowany, jeśli podczas strzału z pistoletu ucieka, lub próbuje schować się za właściciela.

 JEFF Mastifland test Temperamentu

 

OJERIZA

   Oceniany pies zostaje przywiązany do drzewa, lub podobnego przedmiotu i pozostawiony, by miał czas na zapoznanie się z tym miejscem. Właściciel i członkowie rodziny muszą zniknąć z pola widzenia psa. Obcy człowiek, zbliża się do psa w sposób spokojny i przyjazny, próbując się z nim zaprzyjaźnić, a nawet go pogłaskać go.

Możliwe reakcje psa:
- Jeśli pies wykazuje jakiekolwiek oznaki strachu: chowa ogon między nogami i próbuje uciec, lub jeśli atakuje ze strachu trzymając ogon pomiędzy nogami – dyskwalifikacja (desqualificação).

Jeśli pies jest szczęśliwy, kiedy widzi obcych i przyjmuje ich z radością, jeśli obcy może go dotknąć lub pogłaskać – dyskwalifikacja (desqualificação).

Jeśli pies jest obojętny, niezainteresowany  i nie okazuje strachu, a gdy nieznajomy próbuje go dotknąć pies obojętnie próbuje odejść/odsunąć się –  uzyskuje ocenę dostateczną (regular).

Jeśli pies jest obojętny, niezainteresowany, nie okazuje strachu, a kiedy nieznajomy próbuje go dotknąć pies nie pozwala na to i  bez przekonania atakuje –  uzyskuje ocenę dobrą (bom).

Jeśli pies jest zainteresowany, ale trochę niepewny, a kiedy podchodzi obcy człowiek pies szczeka, ale później można go przekonać, by przestał szczekać, a gdy nieznajomy próbuje go dotknąć następuje atak psa – uzyskuje ocenę dobrą (bom).

Jeśli pies jest zainteresowany, pewny siebie, a w momencie zbliżania się nieznajomego zaczyna szczekać i gdy obcy człowiek podchodzi bliżej, pies dalej szczeka, ale z przerwami na poszukiwanie swojego właściciela – uzyskuje ocenę bardzo dobrą (muito bom).

Jeśli pies jest zainteresowany, pewny siebie, i gdy podchodzi obcy, pies dalej szczeka i stara się zaciekle go atakować, dopóki obcy nie odejdzie – uzyskuje ocenę doskonałą (otimo).

JEFF Mastifland Ojeriza

Źródło:

http://www.fila-onceiro.cz/?q=node/440

http://www.fila-onceiro.cz/?q=node/441

 

Publikacja za zgodą klubu Onceiro, tłumaczenie Jolanta Mackiewicz ©