SEMPRE FILA - AMBER

SEMPRE FILA

Jolanta Mackiewicz

☎ +48 501 89 16 63

 

Komentarze na temat analizy CAFIB

czyli analizy fenotypu, temperamentu i systemu nerwowego
Fernando Zanetti, wieloletni hodowca, sędzia i były prezydent CAFIB Luty - 2010


To jest przesłanie, o którym wielu hodowców [w oryginale portugalskim „mestiçadores” – słowo określające hodowców krzyżujących fila z innymi rasami] zdaje się zapominać. Wielu z nich wierzy, że wszystkie osobniki, które mają poprawny fenotyp mogą być natychmiast uznane za prawdziwe fila. Ale co z ich charakterystycznym zachowaniem, które ukształtowało się w wyniku oddziaływania środowiska, rzeźbionym na przestrzeni wieków, a które jest również cechą ich genotypu?

Aby opisać rasę, należy poddać analizie reprezentatywną liczbę osobników, a następnie wpisać wszelkie znalezione cechy do tego, co jest nazywane „wzorcem rasy” – czyli opisu, który następnie wyznacza kierunek hodowli rasy. Wiele klubów hodowców, którzy uważają rodowód za wyznacznik udokumentowanego pochodzenia, zaczęło dokonywać zmian we wzorcu rasy w celu dopasowania wzorca do ich kierunku hodowli, co prowadzi do utraty oryginalnych cech rasy. Jest to forma stosowana przez wielu hodowców [mestiçadores] do wprowadzenia zwierząt, które powstały w wyniku ich eksperymentów hodowlanych.

Jako sposób na powstrzymanie krzyżowania fila z innymi rasami [w oryginale portugalskim „mestiçagem” – mieszańce] i zachowanie autentycznych cech Fila opisanych w oryginalnym, pierwotnym wzorcu rasy przez hodowcę i sędziego - dr Paulo Santos Cruz; CAFIB przyjął „Regulamin hodowli” [Regulamento de Criaçao] obejmujący analizę fenotypu, temperamentu i systemu nerwowego - obowiązkową dla wszystkich psów, bez względu na to, czy posiadają rodowód, czy też nie.

Proces selekcji składa się z następujących etapów:

Faza 1 - Weryfikacja szczeniąt (przegląd miotu) przez osobę upoważnioną przez CAFIB

Faza 2 - Analiza fenotypu i temperamentu zwierząt poniżej dwunastu miesięcy (opcjonalnie), analiza ich rozwoju, typu i budowy ciała, jak również ewentualnych wad.

Faza 3 - Analiza fenotypu i temperamentu zwierząt powyżej dwunastu miesiąca życia niezależnie od wyników poprzedniej oceny, obejmująca testy temperamentu i ocenę systemu nerwowego. Zaaprobowane psy mogą uzyskać podczas wystawy ocenę dostateczną (regular), dobrą (bom), bardzo dobrą (muito bom) lub doskonałą (ótimo) – uwzględniającą jego zgodność z wzorcem rasy.

Faza 4 - w celu oceny genotypu zwierząt, zaaprobowane samice zostają pokryte dwoma różnymi zaaprobowanymi reproduktorami(oczywiście w różnych cieczkach), a samce kryją trzy różne (zaaprobowane) suki. Następnie analizuje się potomstwo, co rozpoczyna nowy cykl.

Po pomyślnym zakończeniu ostatniego etapu, można powiedzieć, że pies jest autentycznym Fila Brasileiro. Wszystkie psy, które nie zostały zaaprobowane, bez względu na to, czy mają rodowód, czy nie, są usuwane z rejestrów i nie mogą być używane do hodowli.

Tłumaczenie Jolanta Mackiewicz, hodowla Sempre Fila